Salutació del Batle






Departaments






Ple municipal






Telèfons i adreces






Tràmits i documents






Enllacos d´interès






El Municipi






Història






Les cases de possessions






Els casals de l'època barroca






Llocs d'interès






Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació




Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana




Energia sostenible
Pla d’Acció








Contacte





Darrers documents





Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant





Declaració jurada compliment article 31 ordenança





Sol·licitud permís d'instal·lació i obres





 veure més





 Governa amb nosaltres


Contacta amb l'ajuntament per a qualsevol dubte

Nombre
Cognoms
Població
Pais
Telèfon
Correu electrònic
Tema
Missatge
Vosté disposa de caràcters




enviar



De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Binissalem perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament.

La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament.

Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades al c/ Concepció, 7 – 07350 Binissalem.

Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades