Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més
Cercador d'Anuncis i ContractesCercar
Últims expedients:

3 expedients a 1 pàgina
ver 10 20 30 todos expedients per pàgina

EXP.C.14/13 TRANSPORT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

Tipus de contracte: Serveis

Termini de presentació de les ofertes: 23 d'agost de 2014
EXP. C.11/14 MILLORA DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE LA PAU

Tipus de contracte: Obres

Termini de presentació de les ofertes: 12 d'agost de 2014
EXP. C.09/14 CONCESSIÓ DEMANIAL CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ i EXPLOTACIÓ 4 PISTES PÀDEL i PARC INFANTIL

Tipus de contracte: Obres

Termini de presentació de les ofertes: 7 d'agost de 2014

CONCURSOS PÚBLICSEXP.C. 08/14 OBRES MILLORA i MANTENIMENT DE L'EDIFICI DE CAN GELABERT DE LA PORTELLAEXP.C. 06/14 SUBMINISTRAMENT AGRANADORAEXP.C.23/13 SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIAEXP.C.01/14 SUBMINISTRAMENT FOTOCOPIADORAMANTENIMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL I GESTIÓ DEL TANATORICONSULTORIA i ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ASSESSORAMENT i INFORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME - ARQUITECTE-TÈCNICCONSULTORIA i ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ EN MATÈRIA D’URBANISME - ARQUITECTEMANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALSINFERMERIA PEL CENTRE DE DIASERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM AL MUNICIPI DE BINISSALEM MITJANÇANT GESTIÓ INDIRECTA I EN RÈGIM DE CONCESSIÓ.CONSULTORIA i ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I D'ACTIVITATS - ENGINYERCONCESSIÓ OBRA PÚBLICA I EXPLOTACIÓ AL POLIESPORTIU MUNICIPALDINAMITZACIÓ CAN GELABERTMOBILIARI I SENYALITZACIÓ COMERÇOSREHABILITACIO CAMP DE GESPA FUTBOLINSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 KW CONNECTADA A LA XARXA D'UN EDIFICI DESTINAT A PAVELLÓ POLIESPORTIUMOBILITAT SOSTENIBLE (CICLISTA I PEATONAL) AIXÍ COM LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL A LES PROXIMITATS DE CENTRES ESCOLARS I ESPORTIUREHABILITACIÓ I MILLORA DE LA PISTA DE BÀSQUET DE BINISSALEM

Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades