Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més 

Agenda 21 Local

L’Ajuntament de Binissalem, a l’any 2002, va entrar a formar part de la Xarxa Balear de Sostenibilitat comprometent-se a aplicar els processos de l’Agenda 21 Local (A21L) i a desenvolupar plans d'acció a curt, mig i llarg termini cap a la sostenibilitat.
L’A21L és una eina de planificació estratègica per al desenvolupament local, que abraça els tres eixos sobre els quals gira el desenvolupament sostenible: l’econòmic, l’ambiental i el social. En aquest context, Binissalem ha volgut impulsar aquest projecte, que s’elaborarà mitjançant processos de participació ciutadana en el qual tots i totes hi tenim molt a dir. Així, dins l’A21L és fonamental poder comptar amb les opinions de totes aquelles persones que millor coneixen el territori i saben de primera mà el que succeeix i el què es podria fer per millorar-ho.

Estat actual del projecte
A l’any 2004 es va realitzar la Diagnosi de Sostenibilitat del Municipi, que va ser la base per al desenvolupament del Pla d’Acció al 2007. En aquest Pla d’Acció, i gràcies a la participació ciutadana, es va presentar un conjunt d’accions estratègiques i mesures concretes per a millorar la sostenibilitat del municipi, en els quals s’ha estat treballant durant els últims anys.
Les previsions de l’A21L pels pròxims anys, 2011 i 2012, són l’actualització de la Diagnosi de Sostenibilitat i l’elaboració d’un nou Pla d’Acció que estigui més adaptat a l’actual context socioeconòmic i ambiental del municipi. És aquí, on demanem a tots els ciutadans de Binissalem una gran col·laboració per a participar als Fòrums Ciutadans que tindran lloc properament, així com a altres iniciatives de participació ciutadana.   
Informació A21L

  • Documents A21L
  • Activitats i accions 
  • Participació Ciutadana

Per a qualsevol consulta relacionada amb l’A21L podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) (aodl@ajbinissalem.net) o el regidor de Medi Ambient (jnegre@ajbinissalem.net), Javier Negre)

Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades