Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure mésPla d'Acció

Aquí presentem el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Binissalem (PAES), que va ser aprovat per Ple el passat 10 de novembre de 2011.

Aquest document consta de 9 apartats :

  • 1. Antecedents
  • 2. Introducció
  • 3. Inventari d'emissions
  • 4. Diagnosi
  • 5. Objectius estratègics de reducció per àmbits d'actuació
  • 6. Pla d'Acció
  • 7. Pla de Seguiment
  • 8. Participació ciutadana
  • 9. Pla de Comunicació

En el document de síntesi del PAES es presenten els continguts més rellevants

Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades