Saludo del alcalde


Departamentos


Pleno municipal


Teléfonos y direcciones


Trámites y documentos


Enlaces de interés


El municipio


Historia


Las casas de posesiones


Los casales de la época barroca


Lugares de interés


Desarrollo Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacto

Últimos documentos

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 ver másPla d'Acció

Aquí presentem el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Binissalem (PAES), que va ser aprovat per Ple el passat 10 de novembre de 2011.

Aquest document consta de 9 apartats :

  • 1. Antecedents
  • 2. Introducció
  • 3. Inventari d'emissions
  • 4. Diagnosi
  • 5. Objectius estratègics de reducció per àmbits d'actuació
  • 6. Pla d'Acció
  • 7. Pla de Seguiment
  • 8. Participació ciutadana
  • 9. Pla de Comunicació

En el document de síntesi del PAES es presenten els continguts més rellevants

Coordenadas UTM 31N ETRS89 (486563, 4393198). Copyright 2009 Ayuntamiento de Binissalem.
Reservados todos los derechos.

Aviso Legal / Estadísticas