Saludo del alcalde


Departamentos


Pleno municipal


Teléfonos y direcciones


Trámites y documentos


Enlaces de interés


El municipio


Historia


Las casas de posesiones


Los casales de la época barroca


Lugares de interés


Desarrollo Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacto

Últimos documentos

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 ver más
 Carpeta ciudadanaConcessió de beques a l’alumnat amb discapacitat dels cursos de formació


Convocatòria adreçada a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades
sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves que tenen dificultats econòmiques i socials. Termini presentació sol·licituds: 11-08-14


Convocatòria ajuda a entitats que desenvolupen activitats de suport a la funció tutelar
de persones amb discapacitat intel·lectual per a l’any 2013 i 2014. Termini presentació sol·licituds: 08-08-14


Convocatòria ajuts als clubs esportius de les I.B. amb equips d’esports individuals i col•lectius
que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears. Termini presentació sol·licituds: 05-09-14


Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2014
Termini presentació sol·licituds: 30-09-14 Destinataris: joves residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2014, amb l'excepció del Certamen d’Arquitectura Jove, en què l’edat s’amplia fins a 35 anys


Convocatòria per presentar sol•licituds de subvencions per al foment de la biomassa
dirigida a les administracions locals de les Illes Balears i a empreses i associacions empresarials. Termini presentació sol·licituds: 30-10-14


Convocatòria pública d’ajudes
a entitats privades sense afany de lucre que duen a terme activitats de lleure adaptat adreçades a persones amb discapacitat per a l'any 2014


Convocatòria pública d’ajudes econòmiques i a entitats i empreses
que contractin persones que tinguin la condició de titular de la renda mínima d’inserció a Mallorca de l’Àrea d’Inclusió Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2014


convocatòria subvencions per a establir nous punts de recàrrega ràpida per a vehicle elèctric
Termini presentació sol·licituds: 01-10-14


Convocatòria subvencions per nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric
Termini presentació sol·licituds: 17-09-14


INCREMENT CRÈDIT CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS INVERSIONS NO PRODUCTIVES


Resolució del president de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
per la qual s'aproven les bases de la convocatòria pública de subvencions en espècie per al foment del producte turístic de les Illes Balears durant l'any 2015, d'acord amb el Pla Integral de Turisme (PITIB)


Resolució del president de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), d’1 d’agost de 2014
per la qual s'aproven les bases de la convocatòria pública de subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixin a la promoció turística de les Illes Balears durant l'any 2015, d'acord amb el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (2012-2015)


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 18 de novembre de 2013, per la qual es convoquen les ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconversió de vinyes


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual s'incrementa el crèdit, destinat a la convocatòria d’ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2014 i d’acord amb el Programa nacional apícola 2014-2016


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’exercici 2014, de les subvencions per al suport de grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota programes de qualita


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’exercici 2014, de les subvencions destinades a l’augment del valor afegit dels productes agrícoles


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’increment de la Resolució del president del FOGAIBA de 14 de març de 2014d’increment de la Resolució del president del FOGAIBA de 14 de març de 2014 per la qual es convoquen subvencions per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponents a l’any 2014


Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’exercici 2014, de les ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes de les de muntanya a les Illes Balear


Coordenadas UTM 31N ETRS89 (486563, 4393198). Copyright 2009 Ayuntamiento de Binissalem.
Reservados todos los derechos.

Aviso Legal / Estadísticas