Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més


Tràmits i documents Carpetes
Actes dels plens

Catàleg de patrimoni

Exempció IVTM

Llicències animals perillosos

Llicències d´activitats

Llicències d´obra i altres certificats urbanístics

Normes Subsidiàries

Ordenances fiscals

Ordenances/Reglaments Municipals

Padró d´habitants

Patronat d'Esports

Sol·licituds

Ús del Telecentre


Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades