Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més


Tràmits i documents Carpeta ciutadàOrdenança de renous i vibracions


Ordenança municipal de la gestió de residus de la construcció i demolició


Ordenança Municipal del consum indegut de begudes a la via pública


Ordenança Municipal horaris d'obertura i tancament d'establiments i espectacles


Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de terrasses de vetlladors (BOIB 23/10/12)


Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències d'obres menors i menors simples “Exprés”


Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles a la via pública (en revisió)


Ordenança reguladora de tinença d´animals de companyia


Ordenança sobre la neteja de les vies públiques


Ordenança sobre Publicitat Dinàmica


Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades