Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més

Batle
Jeroni
Salom Munar

Benvinguts i benvingudes a la web de l'Ajuntament de Binissalem


L’Ajuntament de Binissalem fa alguns anys s’ha incorporat, a nivell intern i entre administracions, al model interactiu que ofereixen les noves tecnologies amb les moltes possibilitats que aporta per a la comunicació immediata, aquest sistema. Ara, des de la pàgina web de l’ajuntament ho vol fer també cap a l’exterior, cap a la ciutadania. Volem aportar un plus per tal que el flux de comunicació entre l’administració i els ciutadans sigui d’allò més efectiu i profitós per a tots.

Un dels nostres objectius és que els residents en el poble tinguin el màxim de facilitats no només per comunicar-se amb l’ajuntament, sinó també amb la resta d’institucions insulars, autonòmiques i estatals, des de la nostra pàgina, per tal d’agilitar tots els tràmits que es puguin realitzar des de casa, sense necessitat de desplaçar-se.. Amb aquesta intenció s’establiran els “links” que permetin aquestes actuacions des de la web municipal de Binissalem, de forma que de manera senzilla es pugui ‘navegar’ pels distints departaments i institucions

La nostra pàgina, a més d’aquests serveis, també afegeix la possibilitat d’accedir - emprant aquesta nova eina que posem a disposició de tots – des de qualsevol lloc del món i per descomptat des de Binissalem, com a servei als nostres conciutadans, a tot el que hi ha d’interès a la nostra vila: tant informació administrativa com dels nostres llocs d’interès com de les activitats culturals, esportives i recreatives.

Es d’interès al Consistori que el nostre poble no es quedi enrere en quant a l’accés a la tecnologia més moderna i efectiva. La formació i la informació, cada dia més, son imprescindibles per a l’accés a la cultura i a les oportunitats que ens ofereix l’internet. Per aquest motiu avui és per mi un motiu de satisfacció i orgull presentar la pàgina web de l’Ajuntament de Binissalem, amb la confiança que aquesta aportació serà d’utilitat per totes les binissalemeres i binissalemers, tant a nivell personal com per donar conèixer i valorar encara més el nostre estimat poble.


Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades