Salutació del Batle






Departaments






Ple municipal






Telèfons i adreces






Tràmits i documents






Enllacos d´interès






El Municipi






Història






Les cases de possessions






Els casals de l'època barroca






Llocs d'interès






Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació




Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana




Energia sostenible
Pla d’Acció








Contacte





Darrers documents





Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant





Declaració jurada compliment article 31 ordenança





Sol·licitud permís d'instal·lació i obres





 veure més






Cercador de centres



Unitat
Tipus

Nom


 5 registres per pàgina

 10 registres per pàgina

Cercar






Escola Municipal Futbol
C/ Camilo josé Cela, 5 - Telèfon: 971-886046





Escoleta Municipal
C/ Sant Jordi - Telèfon: 971-870390





Escoleta Municipal Binipetit
C/ Francesc de Borja Moll, 30 - Telèfon: 971-870390





ESPLAI
C/ - Telèfon: 971512146

PARC DE LA RECTORIA
Responsable:
Inma Alorda




Esplai Binitrui
C/ CaŽn Julià, 23 - Telèfon: 971-512146



Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades